Ops Sekolah Kita

Gladhen Wulangan 1 Kelas 12. Dina seuhseuhanana mah warta teh dijieun dina wangun. Saka kesenian, kita ora mung bisa seneng-seneng ngrasakake. YEARVID BUKU TAHUNAN KELAS 12 MIA 2 METHODIST 1